Politica de Confidentialitate

  1. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când utilizează Platforma CosmopolisBucuresti.ro sau Serviciile Societății.

Această politică de confidențialitate (“Politica“) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dumneavoastră în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR“).

ÎNAINTE DE A UTILIZA PLATFORMA COSMOPOLISBUCURESTI.RO SAU SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDAM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 

  1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră?

ROFRAN SERV SRL, Str. Victoriei, Nr. 24, Moreni, Romania, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Platformei CosmopolisBucuresti.ro.

Aceste date sunt transmise către RESIDENTIALIST NH CONSULTING  S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 60, Axele A-B ½, Stalpii 2 ½ -3, Camera 33, Etaj 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11201/04.07.2017, CUI 37889418, reprezentantul oficial al ansamblului imobiliar COSMOPOLIS, dezvoltat de compania OPUS LAND DEVELOPMENT SA în baza relației contractuale dintre cele două companii.

 

  1. Ce date prelucrăm?

Prelucrăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1. Date pe care le furnizați în mod direct

Atunci când efectuați o solicitare de vizionare, trebuie să ne furnizați o serie de date: nume, prenume adresa și număr de telefon mobil.

De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dumneavoastră, cum ar fi: ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau chat (WhatsApp).

 

2.2. Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dumneavoastră cu platforma CosmopolisBucuresti.ro

Înregistrăm în jurnal informații cu privire la modul în care utilizați platforma CosmopolisBucuresti.ro, cum ar fi când și/sau cum vizitați sau utilizați Serviciile oferite de Societate, inclusiv modul în care utilizați Platforma CosmopolisBucuresti.ro – de exemplu poziția privirii fizice în timpul utilizării platformei.

 

În plus, față de informațiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit CosmopolisBucuresti.ro și cum putem să ne îmbunătățim Serviciile. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați CosmopolisBucuresti.ro, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit și timpul petrecut pe site.

 

2.3. Datele obtinute de la terți

  1. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

În cele ce urmează, vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea acestor date.

 

3.1. Utilizarea Serviciilor de către Utilizatori

Temeiul juridic: art. 6(1)(b) GDPR – încheierea și executarea contractului

În cazul datelor cu caracter personal ale reprezentanților utilizatorilor (persoane juridice), avem un interes legitim să ne desfășurăm în mod adecvat raporturile contractuale cu clienții noștri persoane juridice. Drepturile și interesele persoanelor fizice (ne referim la reprezentanții utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciate întrucât, din perspectiva clientului persoană juridică, prelucrarea este necesara în contextul desfășurării relațiilor de muncă/colaborare pe care aceștia o au cu persoanele fizice ale căror date sunt furnizate/asociate utilizatorului (persoană juridică).

 

3.2. Gestiunea relațiilor cu utilizatorii și suport

Prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relațiile cu utilizatorii site-ului CosmopolisBucuresti.ro, spre exemplu, atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitatea site-ului CosmopolisBucuresti.ro, disfuncționalități ale site-ului CosmopolisBucuresti.ro sau erori.

De asemenea, ca parte a serviciile de suport și gestiune a relațiilor cu utilizatorii, putem fi contactați și putem contacta Utilizatorii și prin telefon.

Putem înregistra convorbirile telefonice cu utilizatorii. Înregistrarea convorbirilor ne ajută sa gestionăm activitatea noastră internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluționate cererile utilizatorilor sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activității noastre în relația cu utilizatorii. Înregistrarea se va face doar dacă vom avea consimțământul interlocutorului.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru înregistrarea convorbirii art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ și art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim (dacă înregistrările sunt ulterior necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre în justiție, efectuarea de cercetări disciplinare cu privire la angajații noștri).

 

3.3. Furnizarea de comunicări privind serviciile

Utilizatorii pot primi diverse comunicări de la noi care țin de furnizarea serviciilor. Considerăm că interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor și intereselor persoanelor vizate întrucât comunicările sunt legate strâns de furnizarea serviciilor solicitate.

Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

 

3.4. Furnizarea de comunicări comerciale

Dorim să vă transmitem comunicări comerciale (cum ar fi, anunțuri despre vânzarea, închirierea sau amenajarea locuințelor), informări privind noile servicii oferite de Societate, să vă lansăm invitații de a participa la sondaje, sau de a răspunde la chestionare, precum și pentru a va comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dumneavoastră.

De asemenea, dacă sunteți de acord, datele dumneavoastră pot fi comunicate partenerilor noștri sau le putem folosi (fără a le dezvălui partenerilor), pentru a vă transmite materiale promoționale / comunicări comerciale privind produsele / serviciile partenerilor Societății.

Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale, nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele și chestionarele noastre.

Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ

 

3.5. Analiza interacțiunii dumneavoastră cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, (inclusiv pe baza unor analize avansate)

Putem realiza diverse raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, sau cu privire la activitatea de vânzări a Societății.

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dumneavoastră în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dumneavoastră cu Societatea, pe care sa le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR interes legitim art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în cazul analizelor de marketing avansate)

 

3.6. Analize și statistici privind funcționarea site-ului

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le colectam în contextul utilizării serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează site-ul CosmopolisBucuresti.ro sau sunt oferite Serviciile.

Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitatea Site-ului.

 

3.7. Colectare date cu caracter personal prin rețelele de socializare

Utilizatorii pot face solicitări utilizând site-uri de tip rețele de socializare (spre exemplu Facebook, Instagram, LinkedIn). Atunci când Utilizatorii fac o astfel de solicitare, prin intermediul unei platforme de socializare, vom utiliza datele publice (e.g. nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon). Utilizarea acestor date este necesară pentru îndeplinirea vizionărilor pentru ansamblul rezidențial prezentat pe acest site.

De asemenea, am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook și Youtube și astfel să aveți posibilitatea sa accesați mai facil conținutul postat de noi pe conturile noastre asociate acelor rețele sociale.

Dacă accesați conținutul postat sau interacționați cu el (click-uri pe butonul de solicitare, aprecieri, comentarii, distribuiri etc.) pe acele rețele de socializare, o serie de date publice din profilul dumneavoastră de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.

Temeiul juridic: art. 6 (1) (b) din GDPR, încheierea și executarea contractului (în cazul datelor furnizate de către Facebook) sau art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ (în celelalte situații)

3.8. Îndeplinirea unor obligații legale

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale ce ne revin, cum ar fi:

  • plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
  • arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

 

3.9. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim

 

Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către

  1. reprezentanții oficiali ai RESIDENTIALIST NH CONSULTING  S.R.L;
  2. entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale
  3. dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental;
  4. dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

 

Cât păstram datele?

Păstram datele dumneavoastră cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Transferam datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European?

Nu transferam date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

Prelucrarea datelor copiilor cu varsta sub 16 ani

Toate activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel putin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum si a rezultatelor prelucrarii este interzisa cu privire la copiii care nu au implinit aceasta varsta fara consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. In cazul in care, in ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totusi loc, o vom inceta odata ce observam faptul ca utilizatorii nu au implinit varsta mentionata mai sus.

Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

Daca nu ne furnizati datele cu caracter personal prevazute in formularul de contact, nu veti putea transmite catre noi solicitarea dumneavoastra.

Daca nu va exprimati acordul pentru a primi comunicari de marketing direct, nu o sa va putem informa despre ofertele Cosmopolis.

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a) Dreptul de acces
Puteți obține de la noi confirmarea ca prelucrăm datele dumneavoastră personale, precum și informații privind specificul prelucrării;

b) Dreptul de a corecta datele
Puteți să ne solicitați să modificam datele dumneavoastră personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la radiere

Puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante;

d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție
Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.

e) Restricționare
În anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;

f) Dreptul la portabilitatea datelor
În măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:


Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, România
[email protected]

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT DE MAI JOS:

E-mail: [email protected]

Telefonic: +40 724 632 719